ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΤΑΞΗ: Α΄

ΤΡΙΤΗ 18/5 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"
ΠΕΜΠΤΗ 20/5 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"
ΤΡΙΤΗ 25/5 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ"
ΠΕΜΠΤΗ 27/5 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ Ν. ΓΛΩΣΣΑ"
ΤΡΙΤΗ 1/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ"
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/6 ---
ΠΕΜΠΤΗ 3/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΚΕΙΜΕΝΑ)"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/6 ---
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ"
ΤΡΙΤΗ 8/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ"
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/6 ---
ΠΕΜΠΤΗ 10/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΙΣΤΟΡΙΑ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΑΓΛΙΚΑ"
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/6 ---
ΤΡΙΤΗ 15/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ"
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6 ---
ΠΕΜΠΤΗ 17/6 ---
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6 ---

ΤΑΞΗ: Β΄

ΤΡΙΤΗ 18/5 "ΩΡΑ: 10.30΄- 12.30΄ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ"
ΠΕΜΠΤΗ 20/5 "ΩΡΑ: 10.30΄- 12.30΄ Ν. ΓΛΩΣΣΑ"
ΤΡΙΤΗ 25/5 "ΩΡΑ: 10.30΄- 12.30΄ Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ"
ΠΕΜΠΤΗ 27/5 "ΩΡΑ: 10.30΄- 12.30΄ ΦΥΣΙΚΗ"
ΤΡΙΤΗ 1/6 "ΩΡΑ: 10.30΄- 12.30΄ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ"
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/6 ---
ΠΕΜΠΤΗ 3/6 "ΩΡΑ: 10.30΄- 12.30΄ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/6 ---
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/6 "ΩΡΑ: 10.30΄- 12.30΄ ΙΣΤΟΡΙΑ"
ΤΡΙΤΗ 8/6 ---
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/6 "ΩΡΑ: 10.30΄- 12.30΄ ΧΗΜΕΙΑ"
ΠΕΜΠΤΗ 10/6 ---
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/6 "ΩΡΑ: 10.30΄- 12.30΄ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ"
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/6 ---
ΤΡΙΤΗ 15/6 "ΩΡΑ: 10.30΄- 12.30΄ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6 ---
ΠΕΜΠΤΗ 17/6 "ΩΡΑ: 10.30΄- 12.30΄ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6 "ΩΡΑ: 10.30΄- 12.30΄ ΑΓΓΛΙΚΑ"

ΤΑΞΗ: Γ΄

ΤΡΙΤΗ 18/5 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΙΣΤΟΡΙΑ"
ΠΕΜΠΤΗ 20/5 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ"
ΤΡΙΤΗ 25/5 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"
ΠΕΜΠΤΗ 27/5 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΚΕΙΜΕΝΑ)"
ΤΡΙΤΗ 1/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"
ΠΕΜΠΤΗ 3/6 ---
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΦΥΣΙΚΗ"
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΧΗΜΕΙΑ"
ΤΡΙΤΗ 8/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΑΓΓΛΙΚΑ"
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/6 ---
ΠΕΜΠΤΗ 10/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ Ν. ΓΛΩΣΣΑ "
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ"
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ"
ΤΡΙΤΗ 15/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6 "ΩΡΑ: 8.30΄- 10.30΄ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ"
ΠΕΜΠΤΗ 17/6 ---
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6 ---

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας.