Ενότητα 2 - Επαναληπτικές Ασκήσεις

1) Να γράψετε μέσα στην παρένθεση σε ποια έγκλιση βρίσκονται τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων:
Α) Μακάρι να πήγαινα κι εγώ εκδρομή μαζί τους. (............................)
Β) Ίσως να συναντήσω τη Μαρία σήμερα. (.............................)
Γ) Φρόντιζε πάντα την εμφάνισή του. (...............................)
Δ) Δοκίμασε αυτό το κρασί! (..................................)
Ε) Να σας έχει ο Θεός καλά. (..................................)
Στ) Μην τσακώνεστε όλη την ώρα. (...................................)

2) Να σχηματίσετε τρεις προτάσεις βάζοντας τα παρακάτω ρήματα σε καθεμία από τις εγκλίσεις:
• Γράφω
Οριστική .................................................................................................................
Υποτακτική ..............................................................................................................
Προστακτική ............................................................................................................
• Καθαρίζω
Οριστική ..................................................................................................................
Υποτακτική ..............................................................................................................
Προστακτική ............................................................................................................

3) Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το χρόνο, τη χρονική βαθμίδα και το ποιόν της ενέργειας των υπογραμμισμένων ρημάτων:
Ρήμα Χρόνος Χρονική βαθμίδα Ποιόν ενέργειας
Έχω κάνει
Συναντήθηκα
Είχε φύγει
Αποφασίσαμε
Θα λειτουργήσει
Αγαπούσε
Θα μένω

4) Να βρείτε το ενεστωτικό και το αοριστικό θέμα των παρακάτω ρημάτων:
Ρήμα Ενεστωτικό θέμα Αοριστικό θέμα
Προσκαλείς
Διαφεύγετε
Έχουν γράψει
Προσπάθησα
Θα μείνουμε
Κοιτάξαμε
Ωφεληθήκαμε

5) Να εντάξετε το καθένα από τα παρακάτω σύνθετα στην κατάλληλη θέση ανάλογα με τη σημασία του:
Χορτόπιτα, χαρτοπαίκτης, στενόμακρος, γαλανομάτης, πηγαινοέρχομαι, βιβλιοθήκη, μοιρολάτρης, καλότυχος, βιβλιοκριτικός, μερόνυχτο, ξαναβλέπω, μικρόσωμος, φαγοπότι, ασθενοφόρο, πολύχρωμος, πανωφόρι, γλυκόπικρος, διαστημόπλοιο, καλότυχος χιονάνθρωπος,νεκροθάφτης
Παρατακτικά:

Προσδιοριστικά:

Κτητικά:

Αντικειμενικά:


6) Να βρείτε τα συνθετικά των παρακάτω λέξεων:
Παυσίπονο
Λογοκρίνω
Βαριακούω
Μικροϊδιοκτήτης
δακτυλογράφος
Τυχοδιώκτης
Χαρτοκόπτης
Ξενόφερτος
Αστεροσκοπείο

7) Να βρείτε το θεματικό κέντρο του κειμένου και να βάλετε πλαγιότιτλους στις παραγράφους:
Τα Παιδικά Χωριά SOS είναι μόνιμες εγκαταστάσεις με οικογενειακή δομή. Στο κέντρο αυτής της οργάνωσης βρίσκεται η μια Μητέρα SOS, που λειτουργεί ως συμπαραστάτης και στοργικός σύντροφος των παιδιών. Τα συγκεντρωμένα παιδιά δε διαβιούν το καθένα ξεχωριστά αλλά σε μικρές ομάδες είτε μαζί με τα αδέρφια τους είτε με άλλα παιδιά, ανεξάρτητα από φυλή, εθνικότητα και θρήσκευμα. Κάθε ομάδα μαζί με τη Μητέρα αποτελούν μια Οικογένεια SOS, που είναι εγκατεστημένη σε ένα αυτόνομο Σπίτι S0S. Το σύνολο των Σπιτιών συγκροτούν το Χωριό SOS, που λειτουργεί ως άμεσο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών και είναι συνδεδεμένο με την ευρύτερη κοινωνία.
Στόχος αυτών των κοινοτήτων είναι να βοηθήσουν τα παιδιά που αντμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα να ενταχθούν φυσιολογικά στην κοινωνική ζωή χωρίς τις σοβαρές διαταραχές που προκαλεί η στέρηση της οικογενειακής θαλπωρής. Τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε οικογενειακές συνθήκες και ενισχύονται κατάλληλα για την ομαλή κοινωνική τους ενσωμάτωση.
Τα Παιδικά Χωριά SOS εξαπλώθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς, και το 1956 ιδρύθηκε στη Βιέννη η Διεθνής Ένωση Παιδικών Χωριών SOS, που σήμερα είναι μέλος των Μη Κυβερνητικών Οργανωσεων του ΟΗΕ. Σήμερα υλοποιούνται 1.500 προγράμματα σε 122 χώρες. Τα Χωριά SOS χρηματοδοτούνται από δωρητές και συνδρομητές, περίπου 7.000.000 από διάφορες χώρες.

Θεματικό κέντρο: ..................................................................................................................
Πλαγιότιτλοι
1η .......................................................................................................................................
2η .......................................................................................................................................
3η .......................................................................................................................................

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας.