Κεφάλαιο Β - Eνότητα 5

• Είναι ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός
• Σπουδαία αρχιτεκτονικά δημιουργήματα
• Βασιλικοί τάφοι (αρχή μυκηναϊκού πολιτισμού)
• Ανάκτορα (Πύλος, Μυκήνες, Τίρυνθα κ.ά.)
• Κυκλώπειες οχυρώσεις
• Θολωτοί τάφοι

Ανάκτορα
• Χτισμένα σε λόφους
• Διοικητικά κέντρα
• Οι Μυκηναίοι αφομοίωσαν δημιουργικά τα μινωικά επιτεύγματα

Μινωικές επιρροές
• Τεχνολογικά Επιτεύγματα
• Μορφές τέχνης
• Ιδέα της γραφής

Διαφορές Μυκηναίων - Μινωιτών
• Μνημειακή αρχιτεκτονική (θολωτοί τάφοι, κυκλώπειες κατασκευές)

Οικονομία της μυκηναϊκής εποχής
• Οικονομική βάση των κρατών ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία
• Βιοτεχνική παραγωγή στα ανάκτορα
• Σπουδαίοι κλάδοι ήταν η ναυτιλία και το εμπόριο

Κοινά στοιχεία των μυκηναϊκών φύλων
• Η κοινή γραφή (Γραμμική Β)
• Ομοιομορφία στους θεσμούς και στην οργάνωση

Κοινωνική διαστρωμάτωση
• Άναξ (ο βασιλιάς), στην κορυφή της πυραμίδας
• Αυλικοί και αξιωματούχοι
• Ιερατείο
• Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, τεχνίτες
• Δούλοι

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας.