Κεφάλαιο Β - Ενότητα 3

Ο πολιτισμός που άνθισε στην Κρήτη την εποχή του Χαλκού
• Έφτασε σε πολύ υψηλό επίπεδο
• Ονομάστηκε μινωικός από το βασιλιά της Κνωσού Μίνωα
Οι Μινωίτες
• Αρχικά (αρχές 3ης χιλιετίας π.Χ.) οργανώνονται σε μικρούς οικισμούς
• Αργότερα έρχονται σε επαφή με το Αιγαίο και την Ανατολή
• Πλουτίζουν από το εμπόριο
Εμφάνιση των ανακτόρων
• Κνωσός, Φαιστός, Μάλια, Ζάκρος
• Καταστρέφονται αλλά ξαναχτίζονται (περίπου 1700 π.Χ.)
• Νέα ανάκτορα (1700 - 1450 π.Χ.)
Κοινά χαρακτηριστικά ανακτόρων
• Προσανατολισμός Βορρά - Νότου
• Μεγάλη ορθογώνια αυλή
• Πολυώροφα
• Έλλειψη οχύρωσης
• Κέντρα λατρείας και τεχνών
Μινωική γραφή
• Αρχικά ένα ιερογλυφικό σύστημα (δίσκος Φαιστού)
• Αργότερα Γραμμική Α
Οικονομική άνθιση της Κρήτης
• Κυριαρχούν στο Αιγαίο
• Έντονη εμπορική δραστηριότητα
Καταστροφή της Κρήτης
• Καταστροφή των ανακτόρων, ίσως από σεισμό
• Εισβολή των Μυκηναίων, η Κρήτη γίνεται μυκηναϊκή

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΓΟΝΟΣ
2000 π.Χ. Εμφάνιση των πρώτων ανακτόρων
1700 π.Χ. Καταστροφή των ανακτόρων
1700 π.Χ. Εμφάνιση γραφής
1700 - 1450 π.Χ. Νέα ανάκτορα
1450 π.Χ. Τα νέα ανάκτορα καταστρέφονται
1370 π.Χ. Οριστική καταστροφή ανακτόρου

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας.