Ενότητα 2 - Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή

Αλλά όταν ο στόλος των εχθρών πλησιάζοντας στην Αττική από την πλευρά του Φαλήρου έκρυψε τις γύρω παραλίες, πάλι οι Πελοποννήσιοι φοβισμένοι σκέφτονταν να αποπλεύσουν για τον Ισθμό της Κορίνθου. Ενώ λοιπόν η κατάσταση είχε έτσι, ο Θεμιστοκλής σχεδίαζε και κατάστρωνε το τέχνασμα με το Σίκιννο. Και ήταν ο Σίκιννος σχετικά με την καταγωγή του Πέρσης, αιχμάλωτος συμπαθής στο Θεμιστοκλή και παιδαγωγός των παιδιών του. Αυτόν στέλνει κρυφά στον Ξέρξη διατάζοντας (τον) να πει ότι ο Θεμιστοκλής, ο στρατηγός των Αθηναίων, παίρνοντας το μέρος του Πέρση βασιλιά στέλνει σ’ αυτόν πρώτος την πληροφορία ότι οι Έλληνες προσπαθούν να ξεφύγουν και τον συμβουλεύει να τους επιτεθεί και να εξοντώσει το στόλο τους, ενώ βρίσκονται σε σύγχυση χωρίς το πεζικό. Επειδή δέχτηκε αυτά ο Ξέρξης πιστεύοντας ότι είχαν λεχθεί με φιλική διάθεση, ευχαριστήθηκε και αμέσως έδωσε διαταγή στους κυβερνήτες των πλοίων, αφού αποπλεύσουν με διακόσια πλοία, να περικυκλώσουν τα νησιά, για να μην ξεφύγει κανείς από τους εχθρούς.

Ασκήσεις

1) τουτον: Να κλιθεί η δεικτική αντωνυμία και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.

2) εκπέμπει: Να κλιθεί ο Μέλλοντας και ο Αόριστος ενεργητικής φωνής του ρήματος.

3) ταράττονται: Να γίνει χρονική αντικατάσταση

4) την πραγματείαν: Να κλιθεί το ουσιαστικό και στους δύο αριθμούς.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας.