Κεφάλαιο Γ - Ενότητα 1

Τα χρόνια 1100 - 950 π.Χ. είναι περίοδος κρίσης
• Ο πληθυσμός μειώνεται πολύ
• Οπισθοχώρηση της οικονομικής ζωής
• Εξαφάνιση κεντρικής εξουσίας
• Βάση της οργάνωσης ο οίκος, η ομάδα
• Μετά το 950 π.Χ. η κατάσταση βελτιώνεται

Διαμορφώνονται οριστικά τα εδάφη που κατέχουν τα ελληνικά φύλα
• Οι Δωριείς κατοικούν στο νότο και σε ορισμένες από τις Κυκλάδες
• Οι Θεσσαλοί εγκαθίστανται στη Θεσσαλία
• Οι Βοιωτοί στη Βοιωτία
• Οι Αιολείς στο Α. Αιγαίο και στη Μ. Ασία
• Οι Ίωνες της Β. Πελοποννήσου στην Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες
• Διαμορφώνεται το φυλετικό κράτος με αρχηγό το βασιλιά

Αιτίες Πρώτου αποικισμού
• Στενότητα χώρου
• Οικονομική δυσπραγία
• Γενικότερη ανασφάλεια

Στην περιοχή της Μ. Ασίας
• Οι Αιολείς εγκαθίστανται στη βόρεια ακτή
• Οι Ίωνες στο κέντρο
• Οι Δωριείς στη νότια ακτή

Κατά την εποχή αυτή (10ος - 8ος αι. π.Χ.)
• Οι Έλληνες ενδιαφέρονται για το παρελθόν τους
• Ο βασιλιάς έχει περιορισμένη εξουσία
• Η εξουσία τους στηρίζεται στις επιδρομές και στη διανομή της λείας

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας.