Ενότητα 1 - Πατρική δικαιοσύνη

Ένας άνδρας Μάρδος στην καταγωγή είχε επτά γιους. Απ’ αυτούς ο πιο νέος προκαλούσε στους άλλους πολλά κακά. Και αρχικά ο πατέρας του προσπαθούσε νατον συνετίσει με λόγια. επειδή όμως δεν υπάκουγε, τον έφερε στους δικαστές και τον κατηγόρησε ακριβώς για όσα είχε αποτολμήσει αυτός, και ζητούσε από τους δικαστές να εκτελέσουν το νεαρό. Και αυτοί ξαφνιάστηκαν και οδήγησαν και τους δύο στο βασιλιά Αρταξέρξη. Και ενώ ο Μάρδος έλεγε τα ίδια, ο βασιλιάς είπε: «Αλήθεια θα έχεις το θάρρος να αντέξεις να πεθαίνει ο γιος σου;» Κι αυτός είπε «βεβαιότατα. γιατί, και όταν αφαιρώ τις πικρές παραφυάδες των μαρουλιών που φυτρώνουν, ακόμα και η μητέρα τους καθόλου δε λυπάται, αλλά ανθίζει περισσότερο και γίνεται γλυκύτερη». Όταν άκουσε αυτά ο Αρταξέρξης, επαίνεσε τον άνδρα και τον έκανε έναν από τους βασιλικούς δικαστές λέγοντας ότι αυτός που διατυπώνει τόσο δίκαιες κρίσεις για τα παιδιά του, οπωσδήποτε και στις ξένεις υποθέσεις θα είναι δικαστής προσεχτικός και αδιάφθορος. απάλλαξε όμως και το νεαρό από την τιμωρία, απειλώντας τον με θάνατο, εάν αποδειχθεί ότι διαπράττει άλλες αδικίες.


Ασκήσεις
1) ρυθμίζειν: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής.

2) πράττομαι, βλάπτομαι, πείθομαι, πορεύομαι : Να κλίνετα τον Παρακείμενο και τον Υπερσυντέλικο μέσης φωνής των ρημάτων

3) ο αδέκαστος δικαστής, τάς πικράς εκφύσεις: Να κλίνετα τις φράσεις και στους δύο αριθμούς.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας.